Pierwsze kroki Dla Sprzedawców Dla Kupujących Kanały płatności Tabela prowizji SMS Premium Pro Załóż darmowe konto Logowanie
Przewodnik po serwisie

Usługa jest skierowana do Partnerów, którzy chcą sami generować odpowiedzi na nadsyłane SMS'y. Dodatkową funkcjonalnością jest możliwość przesyłania wielu odpowiedzi zgodnie z taryfą 1 zł za wysłany SMS = 3 SMSy zwrotne. Przychód z usługi jest rozliczany w taki sam sposób jak pozostałe usługi SMS.

Model działania:

1. Klient wysyła SMS o treści zdefiniowanej w panelu (np. MPA.LOTTO)
2. Klient otrzymuje komunikat przez SMS o treści (przykład): "Twoj kod dla uslugi MPA.LOTTO jest nastepujacy: abcdef12 Nie kasuj tej wiadomosci. Zachowaj kod do dalszego wykorzystania.".
3. Pod adres URL http://twoj-serwis-www.pl/sms_gateway.php zostaje wysłany pakiet danych: - kod wydany Klientowi (np: abcdef12).
- maksymalna liczba SMSów zwrotnych (w tabeli: mx_cnt)
- sufix usługi (LOTTO)
4. Na podstawie powyższych danych można wygenerować konkretne treści do Klientów i wysłać przez bramkę SMS.

Przykład:

Partner otrzymuje pełną treść przesłanej wiadomości od swojego Klienta. Oznacza to, że jeśli Klient prześle SMS o treści np. "MPA.PISMO.newsweek 12" , bramka prześle do odbiornika pełną treść sufiksu czyli "PISMO.newsweek 12".

Pozwala to na uruchamianie po stronie Partnera głębszej analizy zamówienia i odróżniania szczegółów np. zamówień przekazywanych przez SMS. Dla powyższego przykładu wysłanie SMS o treści "MPA.PISMO.newsweek 12" może oznaczać np. wykupienie 12 numeru pisma newsweek.

Dowolność definiowania sufiksu otwiera nowe możliwości definiowania treści SMSa, który ma wysłać Klient. Należy tylko pamiętać, że składnia jest następująca:

MPA.sufiks.dodatkowe informacje

gdzie:

sufiks - zdefiniowany w panelu tekst wiadomości dla usługi, dodatkowe informacje - generowane w serwisie Partnera parametry dla danego sufiksu

UWAGA:
sufiks oraz dodatkowe informacje muszą być oddzielone kropką.


Po stronie Partnera należy wdrożenie oprogramowania obsługującego bramkę SMS. Każda wiadomość SMS ma możliwość przesłania kilku SMS'ów zwrotnych w/g przelicznika 1 zł = 3 SMS'y. Oznacza to możliwość przesłania do Klienta własnych, ustalanych przez skrypt odpowiedzi. Należy pamiętać, że długość wiadomości zwrotnej nie może przekroczyć 160 znaków oraz nie może zawierać polskich znaków diakrytycznych (ąęćżół...).

Aby uruchomić bramkę SMS, należy ją zgłosić w panelu administracyjnym.

Na skróty

Płatności Online sp. z o.o.