Pierwsze kroki Dla Sprzedawców Dla Kupujących Kanały płatności Tabela prowizji SMS Premium Pro Załóż darmowe konto Logowanie
Kanały płatności

„Płacę z Inteligo” to usługa ułatwiająca dokonywanie płatności za zakupy w serwisach internetowych (w tym doładowania telefonów komórkowych), przeznaczona dla posiadaczy kont Inteligo. Płatność jest bezpieczna: bez przekazywania danych lub podawania numeru karty płatniczej.

Płacę z Inteligo stawia na wygodę: brak konieczności wypełniania całego formularza, wystarczy wybierać rachunek, z którego mają być pobrane środki. Można także dodać jedną linię opisu przelewu. Po dokonaniu płatności „Płacę z Inteligo” odbiorca dostaje natychmiast komunikat o dokonanej transakcji.

Sposób dokonywania płatności „Płacę z Inteligo”:

  • Podczas dokonywania płatności przez Internet wybierasz „Płacę z Inteligo”
  • Po zatwierdzeniu wyboru w przeglądarce wyświetli się okno logowania do serwisu transakcyjnego Inteligo. Logujesz się swoim identyfikatorem i hasłem internetowym.
  • Po zalogowaniu wyświetli się gotowy formularz przelewu. Nie ma możliwości wejścia do innej części serwisu transakcyjnego. Możesz jedynie wybrać rachunek, z którego chcesz wykonać przelew oraz uzupełnić tytuł przelewu wypełniając pole „Dodatkowy opis”.
  • Po naciśnięciu klawisza OK wyświetli się następny ekran polecenia przelewu, na którym wszystkie poprzednio wprowadzone dane pokazywane są w trybie nieedytowalnym. Potwierdzasz transakcję poprzez podanie kodu jednorazowego (z karty kodów, z SMS-a lub aplikacji token zainstalowanej w telefonie komórkowym).
  • Po zakończeniu płatności powracasz do strony, gdzie dokonywany był zakup.

Usługa „Płacę z Inteligo” jest bezpłatna - koszty ponosi dostawca usługi bądź towaru. Prowizja może być pobierana od Klienta tylko w przypadku niektórych fundacji bądź organizacji charytatywnych.

Odwiedź stronę Inteligo aby zapoznać się ze szczegółami.„Płacę z iPKO” to wygoda i bezpieczeństwo w płatnościach za zakupy w internecie. Usługa jest dostępna dla posiadaczy rachunków w PKO Banku Polskim, którzy mają aktywny dostęp do serwisu internetowego iPKO. „Płacę z iPKO” to doskonałe rozwiązanie dla osób, które dokonując płatności nie chcą podawać numeru karty płatniczej. Płacisz bez potrzeby ujawniania numeru swojej karty, a przelew nic Cię nie kosztuje.

Usługa polega na pełnej integracji zakupu dokonanego w sklepie internetowym z rachunkiem bankowym. Podczas finalizowania zakupu, wszystkie szczegóły przelewu są wypełniane automatycznie - w ten sposób nie musisz sprawdzać numerów rachunków, nazw sklepów itd.

Odwiedź stronę PKO BP aby zapoznać się ze szczegółami.„mTRANSFER” to sposób na łatwą realizację płatności przez Internet za pomocą przelewu z rachunku w mBanku. Przelew realizowany jest jako przelew dowolny (z rachunku eKONTO, mBIZNES konto lub izzyKONTO) lub przelew z karty kredytowej jeśli posiadasz na niej odpowiedni dostępny limit.

„mTRANSFER” ułatwia zlecanie przelewów dowolnych - nie musisz wpisywać danych odbiorcy i numeru jego rachunku bankowego. Kwota i data realizacji przelewu są już wypełnione przez sprzedawcę. Jednocześnie przelew „mTRANSFER” jest równie bezpieczny jak inne przelewy dowolne w mBanku - potwierdzasz go hasłem jednorazowym z aktywnej listy haseł lub hasłem SMS'owym.
Zrealizowany przelew „mTRANSFER” widoczny jest w historii rachunku jako operacja wykonana.

Odwiedź stronę mBanku aby zapoznać się ze szczegółami.„MultiTransfer” to usługa ułatwiająca realizację płatności przez Internet, za pomocą przelewu z rachunku w MultiBanku.
Dzięki „MultiTransferowi” chcąc zrealizować transakcję w Internecie np. zapłacić w sklepie internetowym nie musisz pamiętać ani wpisywać danych odbiorcy i numeru jego rachunku bankowego. Pola te są już wypełnione. Kwota, tytuł i data realizacji przelewu również są wypełnione.

„MultiTransfer” jest równie bezpieczny jak inne przelewy w MultiBanku. Aby go zrealizować musisz mieć aktywną usługę kodów SMS lub aktywne hasła jednorazowe. Po zleceniu transakcji wyświetlany jest ekran zawierający potwierdzenie, po czym następuje automatyczne wylogowanie.

Odwiedź stronę MultiBanku aby zapoznać się ze szczegółami.Bank BPH oferuje swoje produkty i usługi Klientom indywidualnym, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz Klientom korporacyjnym. Bogata oferta Banku zawiera m.in.: kredyty, w tym gotówkowe i hipoteczne, konta osobiste, rachunki oszczędnościowe i depozytowe oraz karty kredytowe. Bank BPH prowadzi również działalność w zakresie zintegrowanych usług maklerskich, bankowości skarbowej oraz zarządzania aktywami poprzez spółkę zależną BPH TFI. Klienci Banku mogą korzystać z sieci blisko 300 oddziałów własnych, a także placówek partnerskich i agencji uniwersalnych, jak również z nowoczesnej bankowości internetowej oraz telefonicznej.

Bank BPH jest obecny na polskim rynku od ponad 20 lat, a jego dzisiejszy kształt jest wynikiem niedawnego połączenia z GE Money Bankiem. Bank BPH jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Odwiedź stronę BPH aby zapoznać się ze szczegółami.Bank Zachodni WBK to jeden z największych i najbardziej nowoczesnych polskich banków, lider rynku w zakresie usług elektronicznych i poziomu zabezpieczeń. BZ WBK oferuje szeroką paletę nowoczesnych produktów i usług finansowych.
Bank stale doskonali stosowane technologie usług elektronicznych BZWBK24 i dlatego jest na wyciągnięcie ręki, 24 godziny na dobę. Bez względu na to z których usług korzystasz, czy zarządzasz swoim kontem przez Internet, telefon, usługi SMS, czy WAP, w BZWBK zawsze możesz liczyć na dostępność, łatwość obsługi i bezpieczeństwo.

Odwiedź stronę BZ WBK aby zapoznać się ze szczegółami.Bank Millennium SA powstał w 1989 roku jako Bank Inicjatyw Gospodarczych SA, który w 1997 roku zmienił nazwę na BIG Bank Gdański, a w 2003 roku na obecną. Jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem oferującym swoje usługi wszystkim segmentom rynku poprzez sieć oddziałów, sieci indywidualnych doradców i bankowość elektroniczną.

Bank stanowi centrum Grupy Banku Millennium, w skład której wchodzą: Millennium Leasing, Millennium Dom Maklerski, Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Dzięki swoimi spółkom zależnym i firmom współpracującym, Bank od lat prowadzi działalność na wszystkich rynkach finansowych, zapewniając tym samym swoim Klientom kompleksowe usługi finansowe w ramach jednej instytucji.

Odwiedź stronę Millennium aby zapoznać się ze szczegółami.Zasadniczym celem ING Banku Śląskiego, wynikającym z jego strategii, jest rozwijanie i umacnianie pozycji w polskim sektorze bankowym poprzez dostarczanie zintegrowanych usług finansowych oraz zachowanie charakteru banku zorientowanego na klienta.

Czynnikami wspierajšcymi realizację zamierzonych celów jest współpraca z Grupą ING, stosowanie nowoczesnej technologii, rozbudowa kanałów dystrybucji i świadczenie wysokiej jakości usług. Strategia rozwoju bankowości detalicznej zakłada świadczenie zintegrowanych usług finansowych, doskonalenie sprzedaży wiązanej i konserwatywne podejście do ryzyka. Klienci ING Banku Śląskiego mają dostęp do usług Banku 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Odwiedź stronę ING BŚ aby zapoznać się ze szczegółami.PKO Bank Polski należy do największych i najstarszych polskich banków. Prestiż marki budowany był przez wiele dziesięcioleci, a z usług Banku skorzystało już i korzysta kilka pokoleń Polaków. Długa tradycja i zaufanie klientów zobowiązują. Dlatego PKO Bank Polski chce być postrzegany jako instytucja:

  • bezpieczna, silna i konkurencyjna na rynku,
  • nowoczesna i innowacyjna, przyjazna dla klientów i sprawnie zarządzana,
  • wrażliwa na materialne oraz duchowe potrzeby społeczeństwa, dbająca o rozwój jego świadomości kulturowej.

Oferta produktów i usług Banku jest stale dostosowywana do zmieniających się uwarunkowań rynku oraz rosnących wymagań klientów.

Odwiedź stronę PKO BP aby zapoznać się ze szczegółami.Meritum Bank ICB S.A., wcześniej Bank Współpracy Europejskiej S.A., działa na polskim rynku od połowy 1990 roku.

W listopadzie 2007 roku większościowym akcjonariuszem Banku został fundusz inwestycyjny Innova/4 L.P., któremu doradza Innova Capital.

W styczniu 2008 roku powołano nowy Zarząd Banku. Rok później, w styczniu 2009, zmieniono nazwę na Meritum Bank, jednocześnie przenosząc siedzibę Banku z Wrocławia do Gdańska.

Odwiedź Meritum Bank aby zapoznać się ze szczegółami.Credit Agricole to bank detaliczny, koncentrujący swoje działania na budowaniu długoterminowych relacji z klientami, profesjonalnym doradztwie oraz przyjaznej obsłudze. Umożliwia korzystanie ze swoich produktów i usług poprzez wszystkie kanały dostępu: bankowość elektroniczną, telefon oraz sieć ponad 440 placówek bankowych.

Credit Agricole oferuje klientom indywidualnym oraz małym i średnim firmom kompleksową ofertę produktów bankowych. Mogą oni korzystać m.in. z pakietów kont osobistych, produktów oszczędnościowych, kart kredytowych, funduszy inwestycyjnych czy kredytów hipotecznych. Wraz z sieciami handlowymi proponuje także karty kredytowe wydawane wspólnie z tymi sklepami.

Odwiedź Credit Agricole aby zapoznać się ze szczegółami.Jesteśmy bankiem dla każdego człowieka, serdecznym i ludzkim, zaskakującym swoją otwartością i życzliwością przy każdym kontakcie. Odzwierciedla to także nasza oferta.

Z jednej strony dysponujemy usługami idealnie dopasowanymi do potrzeb naszych Klientów, z drugiej dążymy do zdobycia pozycji najbardziej pożądanego pracodawcy w branży finansowej w Polsce. Takie podejście jest wyrazem naszej misji.

Mamy międzynarodowych udziałowców i europejskie pochodzenie, dzięki czemu możemy poszczycić się stabilną i silną pozycją na świecie.

Odwiedź Polbank EFG aby zapoznać się ze szczegółami.Kredyt Bank to instytucja, która łšczy innowacyjność z tradycją solidnej bankowości.
Od lat cieszymy się zaufaniem tysięcy klientów co pomaga nam umacniać pozycję na polskim rynku finansowym.
Jesteśmy dużym, giełdowym bankiem uniwersalnym, notowanym w pierwszej dziesištce banków w Polsce. Obsługujemy różne grupy klientów, ze szczególnym uwzględnieniem klientów detalicznych, private banking oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Strategicznym akcjonariuszem banku jest belgijska bankowo-ubezpieczeniowa Grupa KBC, która ma 80,00 proc. udział w kapitale akcyjnym banku.

Odwiedź Kredyt Bank aby zapoznać się ze szczegółami.Nordea Bank AB jest strategicznym akcjonariuszem banku Nordea od 1999 roku. Nordea jest wiodącą grupą finansową w Europie Północnej oraz w regionie Morza Bałtyckiego, działającą w trzech obszarach: bankowość detaliczna, bankowość korporacyjna i instytucjonalna, zarządzanie aktywami i ubezpieczenia na życie. Obsługuje około 10 mln klientów. Nordea jest światowym liderem w bankowości elektronicznej oraz e-commerce, z liczbą e-klientów 6,1 mln.

W Polsce Nordea jest reprezentowana przez Nordea Bank Polska S.A., Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (dawne Sampo) oraz Nordea Finance Polska S.A., z łączną liczbą klientów przekraczającą 925 tys.

Odwiedź NORDEA Bank aby zapoznać się ze szczegółami.Jesteśmy bankiem, który łączy doświadczenie i najlepsze tradycje polskiej bankowości z nowoczesnym sposobem prowadzenia finansów. Citi Handlowy powstał bowiem z połączenia Banku Handlowego w Warszawie SA - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) SA. Tak właśnie, w marcu 2001 roku, narodziła się jedna z najsilniejszych instytucji finansowych w naszym kraju, która stanowi integralną część globalnej grupy Citi - wiodącej finansowej instytucji świata, obsługującej ponad 200 milionów Klientów indywidualnych, korporacyjnych, rządowych i instytucjonalnych w ponad 100 krajach.

Odwiedź CITI Bank aby zapoznać się ze szczegółami.Raiffeisen Bank International AG (RBI) jest wiodącą instytucją finansową oferująca usługi bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej w Austrii oraz liderem wśród banków uniwersalnych w Europie Œrodkowo -Wschodniej. Bank powstał z obszarów wydzielonych z Zentralbank Österreich AG (RZB) i Raiffeisen International Bank-Holding AG (RI). Transakcja została dokonana w paŸdzierniku 2010. RBI jest całkowicie skonsolidowanym podmiotem zależnym RZB. RZB posiada 78,5% akcji RBI. Pozostała część kapitału akcyjnego jest w wolnym obrocie na wiedeńskiej giełdzie papierów wartościowych.

Odwiedź Raiffeisen Bank aby zapoznać się ze szczegółami.Deutsche Bank jest jedną z wiodących, globalnych instytucji finansowych świadczących między innymi wysokiej klasy usługi bankowe w segmencie Klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Będąc liderem w dziedzinie usług finansowych w Niemczech i w Europie, Deutsche Bank systematycznie rozwija swoją działalność w Ameryce Północnej, w Azji oraz na kluczowych rynkach wschodzących. Bank oferuje profesjonalne rozwiązania finansowe na całym świecie zatrudniając ponad 100 000 Pracowników w ponad 74 krajach.

Odwiedź Deutsche Bank aby zapoznać się ze szczegółami.Bank Pekao SA działa od ponad 80 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (ponad 1000 placówek w całym kraju) oraz siecią ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i 20 000 w całej Europie. Bank Pekao SA należy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, która jest silnie zakorzeniona w 22 europejskich krajach, prowadzi prawie 9600 placówek oraz zatrudnia ponad 160 tys. osób, według stanu na koniec grudnia 2010 roku.

Bank Pekao SA w 2010 roku otrzymał tytuł "Najcenniejszej polskiej firmy 2009 r." tygodnika "Newsweek" i AT Kearney Czterokrotnie zdobył tytuł Najlepszego Banku w Polsce w roku 2005, 2008, 2009 oraz 2010 przyznawany przez magazyn "Euromoney", tytuł Najlepszego Polskiego Banku w roku 2006, 2009 oraz 2010 magazynu "Global Finance", a także trzykrotnie był uznawany za Najlepszy Bank w Polsce w roku 2009, 2008 i 2004 przez magazyn "The Banker" .

Odwiedź BANK PEKAO SA aby zapoznać się ze szczegółami.Alior Bank to ogólnopolski bank uniwersalny, obsługujący wszystkie segmenty rynku w ramach dwóch pionów: detalicznego i biznesowego.

Strategia banku zakłada zrównoważony i racjonalny rozwój, w oparciu o zasady tradycyjnej i solidnej bankowości: przejrzystość, bezpieczeństwo, stabilność, odpowiedzialność, doradztwo, przedsiębiorczoœć oraz innowacyjność. Oferta banku skierowana jest do Klientów, którzy oczekują wyższego poziomu usług, doradztwa i wyższej zyskowności produktów. Bank udostępnia w standardzie produkty i usługi, które dotychczas oferowane były jedynie wybranym, najbogatszym Klientom, oraz produkty dotąd niedostępne na rynku.

Odwiedź Alior Bank aby zapoznać się ze szczegółami.Volkswagen Bank Polska został utworzony na początku 1998 roku. Działalność operacyjną rozpoczął 30 lipca 1998 roku, po otrzymaniu licencji bankowej od Narodowego Banku Polskiego. Kapitał zakładowy banku wynosi 54,5 mln PLN. Volkswagen Bank Polska wchodzi w skład Volkswagen Financial Services AG.

Volkswagen Bank Polska doskonale zna potrzeby i wymagania Klientów kupujących samochód na kredyt. Finansowanie pojazdów to dziedzina, w której jest najlepszym specjalistą. Wiedza wynikająca z długoletniego doświadczenia na rynku europejskim oraz profesjonalizm w działaniu przyniosą korzyści wszystkim Klientom, którzy zdecydują się kupić na kredyt samochód marki Volkswagen, Audi, SEAT lub Skoda.

Odwiedź Volkswagen Bank Polska aby zapoznać się ze szczegółami.W informacjach wykorzystane materiały przesłane do nas przez banki lub powszechnie dostępne.

Na skróty

Płatności Online sp. z o.o.